Milkomatic Sp. z o.o.

ul. Hiacyntowa 4

05-077 Warszawa Wesoła

tel/fax: +48 22 787-00-58

biuro@milkomatic.pl

SCADA BMS Automatyka Automatyka przemysłowa Automatyka budynkowa Instalacje elektryczne Systemy wizualizacji Oprogramowanie użytkowe
Automatyka przemysłowa
Automatyka budynkowa
Instalacje elektryczne
Systemy wizualizacji
Programy użytkowe

Milkomatic Sp. z o.o.
ul.Hiacyntowa 4
05-077 Warszawa Wesoła

Biuro
tel. +48 22 787 00 58
email:info@milkomatic.pl, biuro@milkomatic.pl

Wiele lat doświadczeń stawia nas w pierwszym szeregu specjalistów w branży mleczarskiej nie tylko w Polsce ale i w Europie Wschodniej gdzie z powodzeniem realizujemy duże projekty. Pomimo gotowych rozwiązań do każdego projektu podchodzimy indywidualnie budując instalacje automatyki zgodnie z wymaganiami klientów.

Automatyzacja stacji przyjęcia mleka:

pomiar przepływu chwilowego oraz sumowanie ilości dostarczanego mleka
automatyczny pobór prób mleka przeznaczonego do odbioru
automatyczne rozpoznawanie cystern poprzez system RFiD umożliwiające
zbieranie danych dotyczących pochodzenia mleka
jednoczesny odbiór mleka z kilku cystern

Automatyzacja pasteryzatorów:

pełna elastyczność konfiguracji układu
płynna zmiana wydajności
rejestracja wraz z archiwizacją parametrów urządzenia: różnice ciśnień, temperatury pasteryzacji i separacji
przejrzyste gromadzenie danych pozwalające precyzyjnie planować produkcję

Automatyzacja linii produkcyjnych:

monitoring i sterowanie z wizualizacji lub panelów operatorskich
śledzenie dróg przepływu surowca
tworzenie receptur w celu zapewnienia powtarzalności . wykonywanych produktów
edytowanie istniejących oraz dodawanie nowych receptur dla produkcji
poziomy dostępu w zależności od nadanych uprawnień
archiwizacja przebiegu produkcji celem analizy i ulepszania technologii

Automatyzacja pras wstępnych oraz pras głównych:

tworzenie receptur dopasowujących siłę i czasy docisków . dla różnych rodzai sera
stacyjki operatorskie do sterowania ręcznego każdym urządzeniem . wykonawczym
stacyjki operatorskie umożliwiające symulację urządzeń pomiarowych . celem kontynuacji procesu w przypadku awarii
liczniki pracy urządzeń
alarmowanie i raportowanie stanów awaryjnych

Automatyzacja stacji mycia CIP:

autonomiczne programy mycia dostosowujące się do mytych obiektów
regulacja temperatury, stężenia i przepływu środków myjących
optymalizacja wykorzystania mediów i energii, . receptury mycia
konfiguracja parametrów z wizualizacji i panela operatorskiego
rejestracja użytkowników systemu i wykonywanych operacji
rejestracja czasów i parametrów mycia
tabelaryczne raporty zmianowe dla kadry zarządzającej

Milkomatic Sp. z o.o.

ul. Hiacyntowa 4

05-077 Warszawa Wesoła

tel/fax: +48 22 787-00-58

biuro@milkomatic.pl

Automatyka przemysłowa

mleczarnie >>

oczyszczalnie ścieków

stacje uzdatniania wody

maszyny produkcyjne

przemysł energetyczny

przemysł motoryzacyjny

Automatyka budynkowa

domki jednorodzinne

biurowce i hotele

obiekty przemysłowe

Instalacje elektryczne

trasy kablowe

szafy i rozdzielnice

obliczenia i pomiary

Oferujemy:

doradztwo techniczne

projekty AKPiA

projekty technologiczne

prefabrykacje szaf i rozdzielnic

uruchomienia systemów

nadzór wykonawczy

serwis 24h/365dni