Milkomatic Sp. z o.o.

ul. Hiacyntowa 4

05-077 Warszawa Wesoła

tel/fax: +48 22 787-00-58

biuro@milkomatic.pl

SCADA BMS Automatyka Automatyka przemysłowa Automatyka budynkowa Instalacje elektryczne Systemy wizualizacji Oprogramowanie użytkowe
Automatyka przemysłowa
Automatyka budynkowa
Instalacje elektryczne
Systemy wizualizacji
Programy użytkowe

Milkomatic Sp. z o.o.
ul.Hiacyntowa 4
05-077 Warszawa Wesoła

Biuro
tel. +48 22 787 00 58
email:info@milkomatic.pl, biuro@milkomatic.pl

Białystok - Sortownia Odpadów Komunalnych

Budowa najnowocześniejszej sortowni odpadów komunalnych dla miasta Białystok

Wraz z firmą Sutco Polska mieliśmy możliwość wybudować najnowocześniejszą sortownie w Polsce. Sortownia mieści się w Hryniewiczach k. Białegostoku. Wielofunkcyjna w pełni zautomatyzowana instalacja do segregacji od-padów komunalnych pochodzących z różnych systemów zbiórki z au-tomatycznym wydzieleniem frakcji surowcowych na poziomie ponad 90 proc. ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych na linię. Przepustowość sortowni to 120.000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 40.000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie.

W ramach projektu wykonaliśmy:

- koncepcję oraz pełną dokumentację wykonawczą systemu sterowania
- dostarczyliśmy 5 rozdzielnic technologicznych - 3-5 sekcjowych
- sterowanie oparliśmy o sterownik Siemens S71500 wraz z oddalonymi modułami wejść/wyjść
- system wizualizacji Platforma Milkomatic stworzony na 3 podwieszanych 42" monitorach
- system monitoringu CCTV, kamery stacjonarne i obrotowe
- uruchomiliśmy ponad 200 napędów w tym ponad 40 regulowanych poprzez przemienniki częstotliwości
- zintegrowaliśmy się z ponad 20 urządzeniami zewnętrznymi

 Przed przystąpieniem do części technologicznej wykonaliśmy całą instalację elektryczną dla nowowybudowanego obiektu. Wykonaliśmy instalację SN i NN. Dostarczyliśmy stecję SN oraz dwa transformatory 1000kVA