Milkomatic Sp. z o.o.

ul. Hiacyntowa 4

05-077 Warszawa Wesoła

tel/fax: +48 22 787-00-58

biuro@milkomatic.pl

SCADA BMS Automatyka Automatyka przemysłowa Automatyka budynkowa Instalacje elektryczne Systemy wizualizacji Oprogramowanie użytkowe
Automatyka przemysłowa
Automatyka budynkowa
Instalacje elektryczne
Systemy wizualizacji
Programy użytkowe

Milkomatic Sp. z o.o.
ul.Hiacyntowa 4
05-077 Warszawa Wesoła

Biuro
tel. +48 22 787 00 58
email:info@milkomatic.pl, biuro@milkomatic.pl

Łomianki - Oczyszczalnia ścieków

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Łomiankach

W ramach modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Łomiankach wykonano kompleksową modernizację istniejącego reaktora Carrousel. Zastosowano technologię podciśnieniowego odgazowywania osadu czynnego. W ramach rozbudowy wykonany został nowy równlogegły reaktor przelewowy, zapewniający zwiększenie przepustowości Oczyszczalni do ponad 7000m3/dobę. Wykonaliśmy kompleksową wymianę instalacji elektrycznych oraz stworzyliśmy nowy system sterowania oparty o swobodnie pragramowalne sterowniki Siemens serii S7 1500. Zabudowane zostały 3 niezależne rozdzielnice technologiczne zapewniające sterowanie całym obiektem. Nad prawidłowym działaniem Oczyszczalni czuwa system monitoringu i archiwizacji danych pomiarowych Platforma Milkomatic.

W ramach modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni wykonaliśmy:

- Projekt wraz z wymianą przyłącza zasilającego obiekt
- Dwie rozdzielnie główne, każda zasilana z osobnego transformatora
- Rozdzielnie techologiczne wraz z szafami sterowniczymi
- Ring światłowodowy spinający cały obiekt
- Nową instalaję opomiarowania procesu technologicznego. Pomiary wykonane zostały w oparciu o aparaturę firmy
Endress+Hauser oraz Siemens. W celu optymalnego sterowania system uwożliwia swobodne sterowanie od wybranych pomiarów procesowych.
Wykonaliśmy pomiary tlenu, azotu amonowego i potasu, azotu azotanowego, pomiary stężenia osadu, pomiary przepływów, poziomów w zbiornikach, sygnalizatory suchobiegów, w celu optymalnego dozowania PIX wykonano pomiar fosforanów
- System sterowania zabudowaliśmy na 3 sterownikach firmy Siemens S7 1500
- System monitoringu i archiwizacji danych pomiarowych Platforma Milkomatic
- System telewizji dozorowej CCTV wraz ze zdalnym dostępem